Królowa

Królowa - należąca do kasty płciowej samica, która w odróżnieniu od robotnic posiada rozwinięte narządy rozrodcze. Samica ma dużą głowę i tułów z silnie rozwiniętą częścią grzbietową śródtułowia, słabo przytwierdzone skrzydła oraz duży odwłok.

Źródło