Kserotermofil

Kserotermofil - organizm żyjący w suchym i ciepłym środowisku (w tym o silnej insolacji).