Mikrogina

Mikrogina - Królowa mniejsza od standardowych dla danego gatunku (lub mniejsza z 2 form).

Zobacz też

Na podstawie